Voordat je praktijkexamen mag doen, doe je theorie-examen bij het CBR. Dit mag vanaf 16 jaar. Op je theorie-examen laat je zien dat je gevaar herkent, de verkeersregels weet en verkeersinzicht hebt. Zo kun je veilig de weg op.

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:
Onderdeel 1: Gevaarherkenning
Dit onderdeel gaat over het herkennen van gevaar en bepalen wat je moet doen. Tijdens het theorie examen dien je 25 vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Onderdeel 2: Kennis

In dit onderdeel moet je laten zien dat je feiten of regels kunt herkennen en benoemen. Tijdens het theorie examen dien je 12 vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Onderdeel 3: Inzicht
In dit onderdeel moet je laten zien dat je regels kunt toepassen en een juiste gedragsbeslissing kunt nemen. Tijdens het theorie examen dien je 28 vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Meer weten over het theorie examen?
Klik hier om naar de website van het CBR te gaan.